Klubijohtosuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2018-2019

Loimaan Rotaryklubin toiminnan suunnittelu perustuu klubijohtosuunnitelmaan, jossa apuna käytetään My Rotary Club Central`ia osoitteessa www.rotary.org, jonne tavoitteet viedään sähköisesti ja siellä myös tehdään seurantaa. Tämä suunnitelma sisältää tilannekatsauksen, hallinnon sekä toiminnan periaatteita ja tavoitteita, joilla tuetaan klubin perustoimintoja: jäsenyyttä, palveluprojekteja, Rotary-säätiötä ja johdon kehittämistä sekä vuoden teemaa eli rauhan edistämistä paikallisesti ja globaalisti.

Nykytilanne

Loimaan Rotaryklubi on perustettu 10.5.1949. Klubi täyttää 70 vuotta toukokuussa 2019. Klubissa on jäseniä 41 niistä kunniajäseniä 3. Aktiivijäsenistä 31 on miehiä ja 10 naisia. Ikäjakauma klubissa näkyy alla olevasta kuvasta. Tiedot on peräisin My Rotary sivustolta.

Jäsenhankintaan on ehdottomasti keskityttävä. Sen merkitys on tulevaisuutta ajatellen erittäin tärkeä.

Klubin vahvuuksia on edelleen aktiivinen osallistuminen klubikokouksiin ja -vierailuihin sekä erittäin mukava klubi-ilmapiiri. Jäsenillä on erittäin laaja ja kattava osaaminen sekä mittava verkosto yhteiskunnan eri osa-alueille.

Loimaan Rotaryklubin hallitus kaudelle 2018-2019

 • Presidentti Kalle Huitti, jäsen vuodesta 2016 
 • Tuleva presidentti Mia Soikkeli, jäsen vuodesta 2014
 • Varapresidentti Aulikki Ojavalli, jäsen vuodesta 2014
 • Edellinen presidentti Riku Laukkanen, jäsen vuodesta 2015
 • Sihteeri 1 Eva Salminen, jäsen vuodesta 2016
 • Sihteeri 2 Sanna Vanha-Perttula, jäsen vuodesta 2016
 • Rahastonhoitaja Mari Vienola, jäsen vuodesta 2017
 • Nuorisovaihtovastaava Vesa Parttimaa, jäsen vuodesta 1999
 • Jäsenvastaava Olavi Uusitalo, jäsen vuodesta 2002
 • Rotarysäätiövastaava Esko Aho, jäsen vuodesta 2012
 • Mediavastaava Esko Aho, jäsen vuodesta 2012
 • Klubimestari Leena.Maija Pärssinen, jäsen vuodesta 2013

Hallitukseen kuuluvat:  jäsen-, media-, ja Rotarysäätiövastaava hoitavat omaan toimenkuvaansa kuuluvia asioita ja hallitus toimii kehityksen moottorina. Klubin ykköstavoitteiden tukemiseksi jatkavat perustetut komiteat:

 • Jäsenkomitea puheenjohtaja: Olavi Uusitalo
 • Hallintokomitea puheenjohtaja: Leena-Maija Pärssinen (Loimaan Rotaryklubin juhla 70V)
 • Nuorisokomitea puheenjohtaja: Vesa Parttimaa
 • Rotarysäätiökomitea puheenjohtaja: Esko Aho

Tavoitteet kaudelle 2018-2019

 • Jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenyyden vahvistaminen
 • pyritään kasvattamaan jäsenmäärää yli 10%, tarkoittaen n.5 jäsenen lisäystä.
 • naisten osuuden kasvattaminen
 • potentiaalisille jäsen ehdokkaille järjestetään esittely- ja esitelmä tilaisuuksia.
 • vaihto-oppilaat ja heidän perheensä otetaan useammin mukaan toimintaan.
 • Uusien jäsenten perehdyttämisprosessin vahvistaminen
 • klubin johtohenkilöt osallistuvat piirin järjestämiin koulutustilaisuuksiin
 • osoitetaan uusille jäsenille mentori.
 • uusia jäseniä perehdytetään Rotary toimintaan.
 • perehdytetään uudet jäsenet alusta alkaen some käyttäjiksi.

Klubin elinvoimaisuuden kehittäminen, klubi kokemuksen rakentaminen

 • kannustetaan jäseniä osallistumaan kokouksiin ja klubin toimintaan – kauden teemalla “to be inspiration” rotary innostaa toimintaan.
 • perheenjäsenet pidetään mukana toiminnassa.
 • kokouksia enemmän osallistuviksi.
 • järjestetään IC- kokouksia naapuri klubien kanssa.
 • RYLA -koulutukset
 • tehdään omista kokouksista itsellemme tärkeitä.
 • omat jäsenet saavat jakaa hyvää tietoutta hyvien esitelmien kautta.

Varainhankinta

 • Klubi osallistuu erinlaisiin projekteihin millä saamme varoja klubille
 • osallistutaan vähintään kahteen varainhankinta projektiin.
 • esim: kirkkokonsertti, Rompeloimaa, mahdollinen yhteistyöhanke Loimaan ladun kanssa.
 • osallistutaan alueen tapahtumiin ja ulkopuolisiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan
 • Nuorisovaihto
 • tuetaan vaihto-oppilaan kotiutumista.
 • pidetään yhteyttä entisiin ja sekä nykyisiin vaihto-oppilaisiin
 • otetaan aina kun mahdollista vaihto-oppilas mukaan klubin toimintaan
 • Julkisuuskuvan rakentaminen ja kehittäminen
 • koulutetaan käyttämään ja lukemaan rotaryn some kanavia.
 • kehitetään netti näkyvyyttä koko toimintakauden ajan kerromme kaikista omista tapahtumistamme “facebook, instagram, loimaan rotaryklubin kotisivuilla”.
 • osallistutaan julkisuuskuva koulutuksiin.
 • ylläpidetään ja kehitetään yhteistyösuhteita muihin organisaatioihin Loimaan alueella.

Palveluprojektit

Nuoriso vaihtomme on yksi projekteistamme. Vaihto-oppilaamme Mandi Laukkanen lähtee täältä 2018 heinäkuussa ja Argentiinasta tulee vaihto-oppilas Cata Loimaalle.Paikallisia nuoria tuemme kannustus-stipendein.

Tiedotus

Mediavastaava määrittelee klubin tiedotus ryhmän.Tiedotamme aktiivisesti nettisivujen, facebookin ja instagramin kautta.Pyrimme vahvistamaan näkyvyyttä paikallislehdissä.

Ohjelmakartta

Viikkokokoukset pidetään maanantaisin Loimaan Seurahuoneella, Satakunnantie 26, 32200 Loimaa, alkaen klo 17:15. Kuukauden ensimmäinen viikkokokous aloitetaan pääsääntöisesti ruokailulla, jonka voi aloittaa jo klo 17:00. Tällöin kokousasioiden käsittely aloitetaan klo 17:30.

Toimintaohjelma – Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018-2019

Toiminta ja talousarvio ovat olennainen osa klubin johtamista ja niistä tehdään erilliset liitteet. Kokous- ja tapahtumakohtainen toimintaohjelma vahvistuu 1.7.2018 mennessä ja on nähtävissä silloin klubin nettisivustolla osoitteessa https://loimaanrotaryklubi.trival.fi/ohjelma/

vuoden 2019 ohjelma on nettisivuilla viimeistään 1.1.2019. Ohjelmaa päivitetään tarvittaessa. Klubin tapahtuma ohjelmassa otetaan myös huomioon mahdolliset IC-kokoukset sekä piirin / / alueen koulutus- ja muut tapahtumat

 

*****************************************************************************************************************

 

Klubijohtosuunnitelma (Toimintasuunnitelma) 2016-2017

Lataa PDF tästä.

Loimaan Rotaryklubin toiminnan suunnittelu perustuu klubijohtosuunnitelmaan, jossa apuna käytetään My Rotary Club Central`ia osoitteessa www.rotary.org, jonne tavoitteet viedään sähköisesti ja seuranta myös tapahtuu. Tämä suunnitelma sisältää tilannekatsauksen, hallinnon sekä toiminnan periaatteita ja tavoitteita. Suunnitelma on laadittu kaudelle 2016-2017, mutta sisältää myös pitkän aikavälin tavoitteita, joilla tuetaan tehokkaan klubin perustoimintoja: jäsenyys, palveluprojektit, Rotary-säätiö ja johdon kehittäminen.

Nykytilanne

Loimaan Rotaryklubi ry on perustettu 10.5.1949. Klubissa on 38 jäsentä, joista miehiä 32, naisia 6 sekä kunniajäseniä 3. Prosentuaalisesti eniten 36 % on yli 70 v ja alle 50 v vain 17%. Viime aikoina ikärakenne on parantunut onnistuneella jäsenhankinnalla ja myös naisten osuus on kasvanut. Työelämässä olevien aktiivijäsenten määrä on edelleen kuitenkin liian pieni. Myös klubin uusien jäsenten ja johtotehtäviin siirtyvien perehdyttämisprosessi on koettu ohueksi ja siirtymäaika virkakiertoon liian lyhyeksi.

Klubin vahvuuksia ovat aktiivinen osallistuminen klubikokouksiin ja -vierailuihin sekä hyvä ja vahva klubihenki. Jäsenillä on monipuolinen kattava osaaminen ja mittava verkosto yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Loimaan Rotaryklubin hallitus kaudelle 2016 – 2017

Presidentti Leena-Maija Pärssinen, jäsen vuodesta 2013
Tuleva presidentti Riku Laukkanen, jäsen vuodesta 2015
Varapresidentti Pentti Palo, jäsen vuodesta 1980
Edellinen presidentti Risto Sinervo, jäsen vuodesta 2013
Sihteeri Aulikki Ojavalli, jäsen vuodesta 2014
Rahastonhoitaja Risto Jaakkola, jäsen vuodesta 1979
Nuorisovaihtovastaava Vesa Parttimaa, jäsen vuodesta 1999
Jäsenvastaava Olavi Uusitalo, jäsen vuodesta 2002
Rotarysäätiövastaava Hannu Rajala, jäsen vuodesta 1997
Mediavastaava Esko Aho, jäsen vuodesta 2012
Klubimestari, valitaan alkavalle kaudelle, on hallituksen ulkopuolinen toimihenkilö

Hallitukseen kuuluvat nuorisovaihto-, jäsen-, media-, ja Rotarysäätiövastaava hoitavat omaan toimenkuvaansa kuuluvia asioita ja hallitus toimii kehityksen moottorina. Klubin ykköstavoitteiden tukemiseksi ja työrukkaseksi perustetaan uudet komiteat:
– jäsenyyskomitea + klubikouluttaja
– hallintokomitea, tehtävänä mm Syysseminaarin 2017 valmistelut
– nuorisovaihtokomitea

Tavoitteet kaudelle 2016-2017

1. Jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenyyden vahvistaminen
– potentiaalisille jäsenehdokkaille järjestetään esittely- ja esitelmätilaisuuksia.
– nykyiset ja entiset vaihto-oppilaat ja isäntäperheet otetaan tiiviimmin mukaan toimintaan
– omien verkostojen kautta perataan mahdollisia jäsenehdokkaita

 1. Uusien jäsenten perehdyttämisprosessin kehittäminen
  – uusien jäsenten perehdytys tapahtuu systemaattisesti ja säännöllisesti
  – klubin johtohenkilöt osallistuvat piirin järjestämiin koulutustilaisuuksiin
  – järjestetään jatkuvaa johtajakoulutusta .
  – kummitoiminnan ja perehdyttämisen kehittäminen.
  – Osoitetaan uusille jäsenille ”mentori” – nimetään klubikouluttaja, joka valvoo rotarytiedon jakamista
 2. Klubin elinvoimaisuuden kehittäminen, klubikokemuksen rakentaminen – kannustetaan jäseniä osallistumaan kokouksiin ja klubin toimintaan
  – kauden teemalla ”Rotary palvelee ihmiskuntaa” kannustetaan palvelemaan ja auttamaan.
  perheenjäsenet pidetään mukana klubiaktiviteeteissa.
  – kehitetään omia kokouksia enemmän osallistuviksi.
  – asiantuntijapuhujia, paikallisten organisaatioiden esittelyjä.
  – järjestetään IC-kokouksia ja osallistutaan muiden järjestämiin kokouksiin
  – RYLA -koulutukset.
  – tehdään klubin kokouksista oman näköisiä, joihin hyviä omien jäsenten esitelmiä ja alustuksia.
 3. Nuorisovaihto
  -tuetaan vaihto-oppilaan kotouttamista
  – pidetään yhteyttä entisiin sekä nykyisiin vaihto-oppilasperheisiin
  – otetaan vaihto-oppilaat enemmän mukaan klubin toimintaan sekä myös jäsenten vapaa-ajalla tapahtuvaan toimintaan.
 4. Julkisuuskuvan rakentaminen ja kehittäminen
  – kehitetään toimintaa, josta suuri yleisö on kiinnostunut – omia hankkeita tai piirin klubien kanssa
  – viedään toimintaa ulos kokoushuoneesta
  – osallistutaan julkisuuskuvakoulutuksiin
  – sähköisen median ja tiedottamisen kehittäminen
  – ylläpidetään ja kehitetään yhteistyösuhteita muihin organisaatioihin ja paikalliseen mediaan.
  – huomioidaan Suomi 2017 –juhlavuosi

  Palveluprojektit

Nuorisovaihto on tärkein projektimme. Vuosivaihto-oppilas Alina Mäkilä lähtee heinäkuussa 2016 Brasiliaan ja sieltä vastaavasti tulee vaihto-oppilas Loimaalle. Nuorisolle annettavat kannustusstipendit jaetaan entisen käytännön mukaan. Klubi osallistuu varojen keräysprojekteihin tarvittaessa joko yksin tai piirin klubien kanssa.

Suhdetoiminta ja tiedotus

Mediavastaava ja sovitut hallituksen jäsenet pitävät yllä klubin kotisivuja ja tiedottavat ajankohtaisista asioista myös Facebook-sivujen kautta. Arkiston digitalisointia jatketaan tavoitteena Internet-pohjainen tallennusjärjestelmä. Sähköpostilla jaetaan jäsenille viikkokokousten kokouskutsut ja muuta mahdollista tiedotettavaa. Toimikauden alussa painetaan jäsenistölle ja tarvittaessa vierailijoille jaettava vuosiohjelma..

Ohjelmakartta

Viikkokokoukset pidetään maanantaisin Loimaan Seurahuoneella, Satakunnantie 26, 32200 Loimaa, alkaen kello 17.15. Kuukauden ensimmäinen viikkokokous aloitetaan pääsääntöisesti ruokailulla, jonka voi aloittaa jo kello 17.00. Tällöin kokousasioiden käsittely aloitetaan klo 17.30. Kauden päivitetty ohjelma tulee näkymään klubin sivustolla osoitteessa https://loimaanrotaryklubi.trival.fi/

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 – 2017

Toimintasuunnitelma sekä talousarvio ovat olennainen osa klubin johtamista ja niistä on erilliset liitteet.


Klubijohtosuunnitelma 2015-2016

Suunnitelma sisältää tilannekatsauksen, hallinnon sekä toiminnan periaatteita ja tavoitteita.

Arvio nykytilanteesta

Tämä johtosuunnitelma on laadittu yhdelle kaudelle. Se sisältää myös 2-3 tavoitetta muutaman vuoden päähän.
Loimaan klubin perinteenä on ollut virkakiertojärjestelmä, jossa siirrytään vuosittain kohti presidentin toimikautta. Eroamisista johtuen eräiden hallituksen jäsenten kokemus virkakierron mukaisista tehtävistä ja klubin toiminnasta, hallitustyöskentelystä sekä yleisesti rotariudesta on jäänyt melko pieneksi.
Ikärakennetta on yritetty tarmokkaasti parantaa ja saada lisää työelämässä mukana olevia atiivisia jäseniä. Osittain tässä on myös onnistuttu ja saatu mukaan sekä miehiä että naisia. Silti aktiivijäsenten määrä on liian pieni. Ongelmina uusien jäsenten hankinnassa ovat mm. puutteelliset ennakkokäsitykset rotarytoiminnasta. Jäsenhankinnan tukeminen ja aktivoiminen on yksi painopistealue tulevana kautena.
Klubin säännöt on hyväksytty ja klubi on rekisteröitynyt.

Loimaan Rotaryklubin hallitus kaudelle 2015 – 2016

Presidentti Risto Sinervo, jäsen vuodesta 2013
Tuleva presidentti Leena-Maija Pärssinen, jäsen vuodesta 2013
Varapresidentti Tapani Kastio, jäsen vuodesta 1987
Edellinen presidentti Esko Aho, jäsen vuodesta 2012
Sihteeri Leena-Maija Pärssinen
Rahastonhoitaja Risto Jaakkola, jäsen vuodesta 1978
Klubimestari Aulikki Ojavalli, jäsen vuodesta 2013
Nuorisovaihtovast. Vesa Parttimaa, jäsen vuodesta 1999
Jäsenvastaava Olavi Uusitalo, jäsen vuodesta 2002
Rotarysäätiövastaava Hannu Rajala, jäsen vuodesta 1997
Digivastaava Esko Aho

Komiteat

Vähäisen toiminnan takia komiteoita ei ole nimetty. Hallitukseen kuuluvat nuorisovaihto-, jäsen-, digi- ja Rotarysäätiövastaavat hoitavat omaan toimenkuvaansa kuuluvia asioita ja hallitus toimii kehityksen moottorina.

Palveluprojektit

Nuorisolle annettavat kannustusstipendit jaetaan entisen käytännön mukaan.
Vuosivaihto-oppilas saapuu Floridasta.
Ole lahja maailmalle-teeman mukaan käynnistetään palveluprojekti, jossa rotarit antavat aikaansa työelämään pyrkiville nuorille.

Suhdetoiminta ja tiedotus

Digivastaava ja sovitut hallituksen jäsenet pitävät yllä klubin kotisivuja ja tiedottavat ajankohtaisista asioista myös Facebook-sivujen kautta.
Arkiston digitalisointia jatketaan tavoitteena Internet-pohjainen tallennusjärjestelmä.
Sähköpostilla jaetaan jäsenille viikkokokousten pöytäkirjat sekä kokouskutsut, puolivuosittain painetaan toistaiseksi jäsenistölle ja vierailijoille jaettava viikko-ohjelma.

Ohjelmakartta

Viikkokokoukset pidetään maanantaisin Loimaan Seurahuoneella, Satakunnantie 26, 32200 Loimaa, alkaen kello 17.15. Kuukauden ensimmäinen viikkokokous aloitetaan pääsääntöisesti ruokailulla, jonka voi aloittaa jo kello 17.00. Tällöin kokousasioiden käsittely aloitetaan klo 17.30.
Kauden päivitetty ohjelma tulee näkymään klubin sivustolla osoitteessa https://loimaanrotaryklubi.trival.fi/

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 – 2016

Toimintasuunnitelma sekä talousarvio ovat olennainen osa klubin johtamista ja niistä on erilliset liitteet.