Syyskokouksen 2018 pöytäkirja

Pöytäkirja aukeaa PDF-tiedostona.

Syyskokouksen pöytäkirja 15.10.2018

Kevätkokouksen 2018 pöytäkirja

Pöytäkirja aukeaa PDF-tiedostona.

Kevätkokouksen pöytäkirja 21.5.2018

Syyskokouksen 2017 pöytäkirja

Pöytäkirja aukeaa PDF-tiedostona.

Syyskokouksen pöytäkirja 16.10.2017

Kevätkokouksen 2017 pöytäkirja

Aika:     Maanantaina 22.5.2017 kello 17.15
Paikka: Loimaan Seurahuone

 1. Kokouksen avaus

  Klubin presidentti Leena-Maija Pärssinen avasi kokouksen.

 2. Kokouksen järjestäytyminen

  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Vainio ja sihteeriksi Aulikki Ojavalli. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Aho ja Ari Laaksonen, he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

 3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

  Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  Kokousajankohta on merkitty klubin viralliseen ohjelmaluetteloon ja se on ollut netissä. Lisäksi klubilaisille on lähetetty kutsu sähköpostilla. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 5. Osanottajien toteaminen

  Läsnä oli 22 klubilaista ja vaihto-oppilas Rennan Mesquita.

 6. Tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma

  Tuleva presidentti Riku Laukkanen esitteli laatimansa ja hallituksen käsittelemän toimintasuunnitelman kaudelle 2017-2018. Keskustelun jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

 7. Tulevan kauden klubijohtosuunnitelma

  Tuleva presidentti Riku Laukkanen esitteli klubijohtosuunnitelman kaudelle
  2017-2018. Hyväksyttiin klubijohtosuunnitelma.

 8. Talousarvio kaudelle 2017-2018

  Rahastonhoitajan Risto Jaakkola esitteli hallituksen käsittelemän talousarvion. Hyväksyttiin talousarvio kaudelle 2017-2018.

 9. Liittymis- ja jäsenmaksut kaudelle 2017-2018

  Liittymismaksuksi päätettiin edelleen12 € ja jäsenmaksuksi edelleen 200 € vuodessa.

 10. Komiteoiden nimeäminen kaudella 2017-2018

Klubilla on tällä hetkellä kolme komiteaa: hallinto-, jäsenhankinta- ja nuorisovaihtokomitea. Samat komiteat jatkavat kaudella 2017-2018. Valtuutettiin hallitus nimeämään tulevalle toimintakaudelle tarpeelliset komiteat sekä niiden puheenjohtajat ja jäsenet.

11.    Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ei ollut muita asioita.

12.    Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00.

Vakuudeksi

Matti Vainio                                             Aulikki Ojavalli
puheenjohtaja                                        sihteeri

 

Esko Aho                                                 Ari Laaksonen
pöytäkirjan tarkastaja                             pöytäkirjan tarkastaja


Syyskokouksen 2016 pöytäkirja

Paikka                 Loimaan Seurahuone
Aika                     maanantai 10.10.2016 kello 17.15

 

 1. Kokouksen avaus

Presidentti Leena-Maija Pärssinen avasi kokouksen.

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pauli Hollo ja sihteeriksi Sanna Vanha-Perttula. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Mäki ja Matti Vainio, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

 1. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi, liite 1.

 1. Osanottajien toteaminen

Läsnä oli 20 klubilaista, liite 2.

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Toimintakertomus kaudelta 2015 – 2016

Edellinen presidentti Risto Sinervo esitteli toimintakertomuksen, liite 3. Hyväksyttiin toimintakertomus.

 1. Tilinpäätös 30.6.2016

Rahastonhoitaja Risto Jaakkola esitteli tilinpäätöksen ajalta 1.7.2015 – 30.6.2016 sekä siitä 3.10.2016 annetun toiminnantarkastuskertomuksen, liite 3.

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.

 1. Tuleva presidentti ja entinen presidentti

Vahvistettiin, että kauden 2017 – 2018 presidentti on Riku Laukkanen, joka toimii myös klubin hallituksen puheenjohtajana. Leena-Maija Pärssinen toimii entisenä presidenttinä klubin hallituksessa kaudella 2017 – 2018.

 1. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi varapuheenjohtaja, jota kutsutaan varapresidentiksi, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut hallitusjäsenet.

Esitettiin hallituksen esitys. Tehtiin valinnat kaudelle 2017 – 2018 seuraavasti:

Varapresidentti                     Timo Mäki
Tuleva presidentti                Aulikki Ojavalli
Sihteeri                                 Mia Soikkeli
Rahastonhoitaja                   Risto Jaakkola
Jäsenhankinta-asiamies      Olavi Uusitalo
Nuorisovaihtoasiamies        Vesa Parttimaa
Rotarysäätiöasiamies          Hannu Rajala
Mediavastaava                    Esko Aho
Klubimestari                         Eva Salminen

 1. Toiminnantarkastajien valinta

Valittiin toiminnantarkastajiksi kaudelle 2017 – 2018 Ari Laaksonen ja Tapani Kastio. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Pentti Alanen.

 1. Muut asiat

Syyskokoukselle ei esitetty muita asioita.

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00.

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pauli Hollo                                                      Sanna Vanha-Perttula
puheenjohtaja                                                sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu

Timo Mäki                                                      Matti Vainio


Kevätkokouksen 2016 pöytäkirja

Paikka                Loimaan Seurahuone
Aika                    23.05.2016 klo 17.15
 

 1. Kokouksen avaus
  Presidentti Risto Sinervo avasi kokouksen.
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  Valittiin kokouksen puheenkohtajaksi Heikki Mäki, sihteeriksi Leena-Maija Pärssinen, Pöytäkirjantarkastajiksi Jorma Koivisto ja Erkki Koivisto sekä ääntenlaskijoiksi Voitto Suvila ja Matti Vainio.
 3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
  Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 5. Osanottajien toteaminen
  Läsnä 21 jäsentä. Osanottajien lista pöytäkirjan liitteenä.
 6. Esitellään tulevan toimintakauden 2016-2017 toimintasuunnitelma
  Sihteeri, tuleva presidentti Leena-Maija Pärssinen esitteli hallituksen käsittelemän toimintasuunnitelman / klubijohtossunnitelman 2016-2017. Käydyssä keskustelussa pidettiin tärkeänä, että tulevalle kaudelle valitaan klubimestari, joka olisi hallituksen asiantuntija-jäsen. Keskustelun jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
 7. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen tulevalle toimintakaudelle Rahastonhoitaja esitteli talousarvioluonnoksen, jossa ehdotettiin liittymismaksusta luopumista ja jäsenmaksun korottamista 30 eurolla. Jäsenmaksu olisi 200 eur/vuosi.Suurin klubikohtainen kuluerä aiheutuu vaihto-oppilaskuluista. Keskustelun jälkeen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus hyväksyttiin.
 8. Talousarvion hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle
  Hyväksyttiin liitteen mukainen talousarvio
 9. Nimetään tulevalle toimintakaudelle tarpeelliset komiteat sekä niiden puheenjohtajat. Kunkin komitean puheenjohtaja nimeää erikseen komiteansa jäsenet, jotka hallitus vahvistaa ennen tulevan toimintakauden alkua.Sihteeri esitteli hallituksen käsittelemän ehdotuksen uusien komiteoiden perustamisesta sekä ehdotukset komiteoiden puheenjohtajuksi: – jäsenyyskomitea, puheenjohtaja Olavi Uusitalo – hallintokomitea, puheenjohtaja Esko Aho – nuorisovaihtokomitea, puheenjohtaja Vesa ParttimaaHyväksyttiin esitetty ehdotus
 10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
  Loimaan Rotaryklubi ry:n toimintaohjeiden 2016-2017 esittely ja hyväksyminen Sihteeri, tuleva presidentti Leena-Maija Pärssinen esitteli hallituksen 9.5.2016 kokouksessa käsittelemän Loimaan Rotaryklubi ry:n toimintaohjeet.Toimintaohjeet hyväksyttiin käydyn keskustelun jälkeen muutamilla muutoksilla. Toimintaohje päytäkirjan liitteenä.
 11. Kokouksen päättäminen
  Kokouksen päätteeksi suoritettiin viinipulloarvonta. Arvonnan suoritti Risto Sinervo, arvonnan voitti Ari Laaksonen.Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

Vakuudeksi
Heikki Mäki, puheenjohtaja                   Leena-Maija Pärssinen, sihteeri

Jorma Koivisto                                          Erkki Koivisto
pöytäkirjan tarkastaja                              pöytäkirjan tarkastaja


Kevätkokouksen 2015 pöytäkirja

4.5.2015 klo 17.45 – 18.40 Loimaan Seurahuone

1. Kokouksen avaus

Presidentti Esko Aho avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Aulikki Ojavalli sekä pöytäkirjantarkastajiksi Timo Mäki ja Tapani Kastio, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikäli sääntömääräisten kokousten ajankohta poikkeaa klubin vuosiohjelmaan merkitystä ajankohdasta, on tästä ilmoitettava kaikille jäsenille vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Muuttuvista ajankohdista ilmoitetaan jäsenille klubin verkkosivuilla, sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Osanottajien toteaminen

Osanottajien lista on pöytäkirjan liitteenä.

6. Esitellään tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma

Tuleva presidentti   Risto Sinervo  esitteli  hallituksen käsittelemän toimintasuunnitelman.

Käydyssä keskustelussa toivottiin  lisää perinteisiä yhteisiä illanviettoja avec-tilaisuuksina, esitelmöitsijäpankin perustamista ja hyviä vierailukohteita.  Suunnitelma hyväksyttiin näin täydennettynä.

7. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen tulevalle toimintakaudelle

Rahastonhoitaja esitteli talousarvioluonnoksen ja käydyn keskustelun jälkeen liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää entisen suuruisina eli liittymismaksuna 12 € sekä jäsenmaksuna 170 € toimikaudessa.

8. Talousarvion hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle

Hyväksyttiin liitteen mukainen talousarvio.

9. Nimetään tulevalle toimintakaudelle tarpeelliset komiteat sekä niiden puheenjohtajat, kunkin komitean puheenjohtaja nimeää erikseen komiteansa jäsenet, jotka hallitus vahvistaa ennen tulevan toimintakauden alkua

Ei nimetty komiteoita. Tarkoitus on, että hallitus ja sen jäsenet hoitavat kyseiset asiat.

10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ei käsitelty muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

puheenjohta Aulikki Ojavalli                                          sihteeri Risto Sinervo

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Timo Mäki                                                                             Tapani Kastio

 

Budjetti 2015-16