Syysseminaari 2017


 

Rotarypiirin 1410 syysseminaari Loimaalla

Aika: Lauantai 9.9.2017, kello 9-16
Paikka: Novida lukio Loimaa, Puistokatu 16, 32200 Loimaa

Osallistujat, ilmoittautuminen, maksut ja yleisohjeet

Syysseminaari on uuden toimintakauden aloitustapahtuma, johon toivomme kaikkien piirin klubien osallistuvan. Katso seminaarin ohjelma tästä.

Klubi  lähettää seminaariin presidentin ja 2-3 muuta edustajaa. Seminaarin päätteeksi pidettävää piirin vuosikokousta varten klubi antaa valtakirjan 1-4:lle edustajalle klubin jäsenmäärästä riippuen. Valtakirja luovutetaan kokouspaikan vastaanottoon ilmoittautumisen yhteydessä.

Seminaariin ilmoittaudutaan viereisellä lomakkeella täyttämällä osallistujan nimi, sähköpostiosoite, lähettävä klubi, tehtävä klubissa, mahdollinen tehtävä piiriorganisaatiossa tai luennoitsijana, tulkkauksen tarve sekä muut rajoitteet ja huomioon otettavat asiat.

Huomio! Ilmoittautumisaikaa on jatkettu.
Ilmoittautuminen ja maksut on suoritettava viimeistään maanantaina 21.8.2017.
Mikäli ilmoittautumisesta on jotain kysyttävää, ota yhteyttä
Leena-Maija Pärssinen p. 044 700 9000 tai postia@loimaanrotaryklubi.fi

Osallistumismaksu on 80 €/osallistuja ja sisältää ohjelman, lounaan, tulo- ja
lähtökahvit.

Osallistumismaksut maksetaan Loimaan Rotaryklubin seminaaritilille
Loimaan Seudun Osuuspankkiin FI71 5239 0020 1177 45.
Maksulomakkeen viestikenttään pitää merkitä klubi ja osallistujien nimet.

Seminaaripaikalle löydät navigaattorilla: Puistokatu 16, Loimaa.

TERVETULOA LOIMAALLE!

Tulostettavia liitteitä
Virallinen ohjelma
Vuosikokouksen esityslista
Piirikokousvaltakirja.pdf
Kutsu


Rotarydistrikt 1410 höstseminarie i Loimaa

Tid: Lördag 9.9.2017 klockan 9-16

Plats: Novida lukio Loimaa, Puistokatu 16, 32200 Loimaa

Deltagare, registrering, avgifter och allmänna riktlinjer

Höstseminariet är en evenemang som startar det nya räkneskapsåret, som förhoppningsvis alla distriktens klubbar deltar i.

Till seminariet sänds presidenten och 2-3 andra företrädare. För distriktens årsmöte vid seminariets avslut ges fullmakten med 1-4 företrädare beroende på klubbens medlems antal. Fullmakten ges till mötesplatsens reception vid registrering.

Registreringen sker med registreringsblanketten som ifylles med deltagarens namn, e-mail, sändande klubb, uppgift i klubben, möjlig uppgift i distrikt organisationen eller föreläsare, behov av tolkning, andra begränsningar eller behov som skall beaktas.

Obs! Anmälningstiden har förlängts.
Anmälän och inbetalning bör göras senast måndagen 21.8.2017.
Vid frågor angående registrering, kontakta Leena-Maija Pärssinen tel. 044 700 9000 eller postia@loimaanrotaryklubi.fi

Anmälningsavgiften är 80 €/deltagare och innehåller program, lunch, ankomst och avfärds kaffe.

Anmälningsavgiften betalas till Loimaas Rotaryklubbens seminariekonto
Loimaan Seudun osuuspankki FI71 5239 0020 1177 45
I meddelande fältet på betalningblanketten skall anges klubben och deltagarnas namn.

Seminarieplatsen hittas med navigator: Puistokatu 16, Loimaa

VÄLKOMNA TILL LOIMAA!

Distriktets mötesfullmakt
Inbjudan


The Autumn Seminar of the Rotary District 1410

Time: Saturday 9.9.2017, 9-16 o’clock

Place: Novida lukio Loimaa, Puistokatu 16, 32200 Loimaa

Participants, registration, fees and general information

The Autumn Seminar is the beginning occasion of the new acticity period into which we would like every club to participate.

Club will send the President and 2-3 participants into the Seminar. In the end of the Seminar there will the Annual Meeting of the District and for that meeting every Club will issue a proxy for 1-4 participants depending on the amount of members in each Club. This proxy will be given to the reception when doing the registration.

You will register for the Seminar by using the attached form and filling in the name of the participant, email address, the Club involved, position in he Club, possible position in the District or as a lecturer, need of interpretation and other possible matters which should be taken into consideration in the arrangements.

Registration and fees should be sent and paid latest till Monday, the 21 of August, 2017.
If you have any inquiries, please contact Leena-Maija Pärssinen, tel +358 44 700 9000 or email postia@loimaanrotaryklubi.fi.

The registration fee is 80€/participant including the Seminar program, lunch and coffee two times.

The registration fees will be paid to the following account: Rotary Club Loimaa
Loimaan Seudun Osuuspankki FI71 5239 0020 1177 45.
Please, add as a remark to the payment form the name of your club and the name of the participant(s).

You will reach the Seminar place by using the navigator: Puistokatu 16, Loimaa.

WELCOME TO LOIMAA!

District’s proxy